Jumat, 08 Maret 2013


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Sehubungan ada juknis/POS UN baru hasil Sosialisasi UN/UM di propinsi hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, maka dengan ini untuk lebih memahami teknis pelaksanaan UN dilapangan diharapkan Bapak/Ibu dapat mempelajarinya dengan saksama.
Untuk lebih  memantapkan pelaksanaan UN, Insya Allah kami akan memberikan pengarahan langsung kepada para pengawas UN yang waktunya akan ditentukan kemudian dan pelaksanaannya dibagi dalam beberapa wilayah.
Demikian pemberitahuan ini dan mohon Bapak/Ibu bisa memaklumi dan mempelajari lebih detail juknis tersebut dan bisa di download di sini.

 
JUKNISUNMTSTahun2013.rar.html

JADWALUNUM.xls.html
Wassalamu'alaikum wr.wb.
                                                                         


                                                                                                         Ketua Rayon 05 MTs
                                                                                                     
                                                                                                          ttd


                                                                                                         Drs, Solehudin AH, M.Pd
                                                                                                         NIP. 196305261990031002